Kızılay AVM

Oyun, çocukların dünyayı nasıl  kavrayacaklarını belirlediği için, onların sağlıklı bireyler olarak gelişimi açısından oyuncak ve oyun deneyimi kritik önemdedir. Aksiyon, inşaat, teknoloji vb. odaklanan oyuncaklar mekansal becerileri, problem çözmeyi geliştirir ve çocukları aktif olmaya teşvik eder. Rol oynamaya odaklanan oyuncaklar çocukların sosyal becerilerini uygulamalarını sağlar. Zira, sanat ve zanaat çocuğun motor becerileri ve problem çözme becerilerinin gelişmesine yardımcı olur.

Ancak oyuncak mağazaları yaygın olarak, oyuncakları, ayrı erkek ve kız çocuk koridorlarına ayırır. Aksiyon ve teknoloji oyuncakları ağırlıklı olarak oğlan çocuklarını; sosyal rol oyunu, ev işleri ve el sanatları oyuncakları ise ağırlıklı olarak kız çocuklarını hedeflemekte, tüm pazarlama stratejileri buna göre planlanmaktadır.

Oyuncakların nasıl etiketlendiği ve sergilendiği, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını etkiler. Sıradan tüketiciler, sunulan sınırlı seçeneklerin farkında olmayabilir. Bilimsel aletlerin ve inşaat oyuncaklarının “kızlar” koridorundan veya ev işleri ve “kadınlık” prototipi mutfak oyuncaklarının “erkek çocuklardan” esirgendiğini fark etmeyebilirler.

Oyuncak mağazalarında farklı “koridor”larda, kız ve erkek çocuklarının ‘neyi sevmesi gerektiğini’ anlatan mesajlar veriliyor. Katı sınırlar çocukları gerçek tercihlerinden uzaklaştırıyor ve heteroseksist ve ataerkil cinsiyet rollerinin içine onları hapsediyor.

Kızlara yönelik oyuncaklarda sihir ve güzellik temalarına ve ev içi rollere endişe verici bir vurgu varken erkek çocuklar için ise şiddet ve eril kahramanlıklar ön plana çıkıyor.

“Erkek” ve “kız” koridorlarına gerek yoktur: mağazalarda ve ambalajlarda pembe ve mavilerin hakimiyetine son verilmeli ve oyuncakların sadece “oyuncak” olmasına izin verilmelidir.

Kızılay AVM’de ziyaret ettiğimiz oyuncakçıda erkek ve kız koridorları arasındaki farklara kendimiz bir kez daha tanık olduk ve fotoğraflarla belgeledik.