Oyuncak ve Cinsiyetçilik

Çalışma yapmak üzere belirlediğimiz dükkanların raflarında bulunan oyuncaklar kesinlikle alışılageldiğin dışında değil. Raflarda özellikle çocukların cinsiyetleri doğrultusunda onlara dayatılan meslek gruplarının, gündelik işlerin ve cinsiyet rollerinin sirayet ettiği oyuncakların bulunduğunu gördük. Malumun ilanı: Genel olarak erkek çocuklar için arabalar, inşaat sektörüne ait oyuncaklar, itfaiye, polis ve asker oyuncakları; Kız çocuklar için ise bebekler, kıyafet ve takı tasarımı oyuncakları, ev içi işlere ait oyuncaklar tasarlanıp satışa sunulmuş. Bir klişeden daha bahsetmek gerekirse daha küçük yaş gruplarını hedef alan oyuncakların kız çocukları için olanları pembe, erkek çocukları için olanların ise mavi olarak tasarlandığını söyleyebiliriz. İşin garip tarafı ise mağazayı incelediğimiz esnada alışveriş yapan ebeveynlerden hiçbiri bu durumu garipsemeden çocuklarının cinsiyetleri doğrultusunda onlara dayatılan,  cinsiyetçi mesajlarla ayrılmış bu ürünleri, deyim yerindeyse peynir ekmek gibi satın alıyor. Üstelik bir babanın vitrindeki akülü arabaya bakarak eşine söylediği bir cümle tüm bu olayı özetleyecek nitelikte:

“Aslan oğluma X5 yakışır, beline de bi’ beylik tabancası alayım!”

Oyuncak üreten firmalar da bu yüzden bu keskin çizgileri yani insanların kalıplaşmış fikirlerini kullanıyor
olmalılar.